Pregrada "Corona"

Zaštita od korone u maloprodaji: zidovi za zaštitu od virusa Trgovci na malo nisu se morali zaštititi samo od virusa hladnoće, isparavanja i sline. Roba koja se nalazi okolo nije pakirana mora biti zaštićena od bilo kakve kontaminacije u skladu s higijenskim propisima. Ali otkad je Corona virus izmaknuo kontroli, zaštitni zid postao je još važniji za trgovce ...